Go to top
Stappenplan
Zo gaan wij voor u aan het werk

SimpleLight Maakt De Keuze Voor Energiezuinige Verlichting Makkelijker|Eenvoudig|Simpel!

Als verlichtingsprofessional levert SimpleLight u een aantal onontbeerlijke diensten die u ondersteunen in uw verlichtingsvraagstuk.
Onze kerntaken op het gebied van advies zijn het maken van:

 • Lichtplannen
 • Lichtberekening
 • Besparingsanalyses
 • Integrale calculaties voor projecten

Lichtberekeningen en lichtplannen zijn inherent aan elkaar gekoppeld.

We beginnen altijd op chronologische werkwijze om op een zo efficiënt mogelijke manier een duidelijk beeld te schetsen van uw behoefte.

Ter introductie hebben we eerst een kennismakingsbezoek bij u op locatie waarbij u als opdrachtgever uw uitdaging en behoefte kan aangeven.
Vervolgens ontvangt u van ons een terugkoppeling op schrift zodat u onze samenvatting kan beamen of aanvullen of aanpassen daar waar er toch toevoegingen of wijzigingen nodig zijn.
Nadat u bevestigd heeft dat wij uw verlichtingsvraagstuk goed hebben geformuleerd worden de geraamde kosten voor de werkzaamheden aan u aangeboden in de vorm van een voorstel / offerte. De benodigde uren worden vooraf begroot tegen een vast uurtarief zodat u nooit voor een verrassing komt te staan. Eventuele in te schatten risicomarges zijn meegenomen zodat u zo goed als gegarandeerd bent van een vast totaalbedrag. Er zijn dus geen naheffingen of extra posten van onvoorziene kosten die met de verlichtingswerkzaamheden te maken hebben.
Tot slot, na akkoord van het project overlegt u met ons wanneer wij voor u aan de slag mogen en verstrekt schriftelijk de opdracht.

Het adviestraject voor een nieuwe of bestaande situatie al dan wel niet inclusief het beheer van de installatie vangt zich als volgt aan:

 1. Inventarisatie

  Hierin wordt er een duidelijk beeld geschetst van:
  het aantal, de type, het opgenomen vermogen, de locatie, en de toepassing van de armaturen die er op het moment gebruikt worden. Tevens wordt er ook rekening gehouden met eventueel toegepaste sturings-en controletechnieken.

 2. Evaluatie

  Bij de evaluatie wordt de inventarisatielijst gebruikt om te beoordelen of de verlichting nog steeds op de juiste manier gebruikt wordt zoals dat initieel ontworpen is. Daar waar nodig is wordt de verlichting aangemerkt dat deze aan optimalisatie toe is. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw verlichtingsvraagstuk waarbij uw bedrijfsdoelstellingen voor de locatie / ruimte niet worden vergeten.

 3. Sourcing

  Nadat de evaluatie heeft aangetoond waar uw huidige installatie aan verbetering onderhevig is wordt er vervolgens gezocht naar het juiste product voor het remplacement. Weet dat SimpleLight niet gebonden is aan een merk of fabrikant en de oplossing leidend is voor het uiteindelijke resultaat rekening houdend met uw budget.
  SimpleLight koopt haar producten direct in bij fabrikanten en importeurs veelal van Europees achtergrond. Indien het zich voordoet dat de situatie vraagt voor een oplossing op maat dan worden er altijd technieken toegepast die zich in het verleden hebben bewezen. Zo genoemde ‘proven concept technologies’ waarborgt u bij oplossingen op maat.

 4. Lichtplanning & lichtberekening

  1. Nieuwe installatie

   Zodra het beeld van alle benodigde goederen per gebruikslocatie in kaart is gebracht wordt er gewerkt aan het lichtplan en lichtberekening.
   Voor het lichtplan en lichtberekening wordt er als basis altijd vanuit de norm gewerkt die geldt in uw branche. Globaal gezien is het voor binnenverlichting EN-12464-1 en voor buitenverlichting EN-12464-2.
   Hiermee kan pas worden aangetoond wat er nodig is om goede verlichting te hebben op de daarvoor behorende plaats. Samen met de gevraagde sturings-en controle technieken wordt het plan verwerkt in het laatste lichtberekeningsprogramma van Dialux.
   Indien uw bedrijf of instantie vraagt om de juiste verlichting die hogere eisen stelt dan de norm dient u dit per gebied aan te duiden in een rapport. Zodoende wordt u altijd voorzien van het licht dat bij de situatie past.

  2. Bestaande installatie

   Vernieuwing vanuit een bestaande situatie vraagt veelal voor een optimalisatie. Een verbetering kan pas worden aangetoond door te beginnen met een ‘0’-meting en te bevestigen door een meting na oplevering van de nieuwe lichtinstallatie. De meting op locatie wordt uitgevoerd en op schrift bevestigd door een onafhankelijk 3e die exclusief dit soort werkzaamheden (op locatie) uitvoert. Zij tonen in de praktijk aan wat SimpleLight in theorie aantoont in haar rapporten. Hierin is wederom de norm het vertrekpunt indien geen hogere verlichtingseisen worden gesteld.

 5. Calculatie

  De berekening van de benodigde manuren wordt gedaan op basis van het lichtplan. Het lichtplan laat specifiek zien waar de nieuwe verlichting komt. Samen met onze erkend en gecertificeerde elektrotechnische installatiepartner(s) bezoeken wij de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Hierbij worden alle facetten van het vervangingstraject op (electro)technisch en veiligheid doorgenomen.
  Pas na dit bezoek kan er een duidelijk beeld worden weergegeven van de benodigde uren en wordt er rekening gehouden met onderdelen die meer aandacht vragen. Hierin worden eventueel voorziene complicaties nauwkeurig geregistreerd en meegewogen in de raming. Tot slot worden alle vergaarde gegevens van advies tot calculatie voor u samengevat in een verslag. Hierin zit eventueel ook een besparingsanalyse die bij een vervangingstraject van een bestaande installatie hoort.

 6. Presentatie en Begroting

  Bij de presentatie en begroting nemen wij met u door of de levering van diensten en goederen passen in het beeld wat u van een verlichtingsprofessional verwacht. Alle besproken diensten bieden we u aan in een verzamel overzicht. Hieruit kunt u precies opmaken waaraan u uw middelen besteed worden.
  Indien het een integraal project betreft kunt u de algehele kosten nog eens heroverwegen verminderd met de reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden. Deze kosten vindt u specifiek in het overzicht en worden voor aanvang van het eventuele project belast.

 7. Aanvang werkzaamheden

  Afhankelijk van de dienst die u betrekt; Sourcing, Consulting of Project Management wordt de dienst in overleg met u op de eerst volgende geplande mogelijkheid aangevangen.

 8. Oplevering

  Aan het einde van het traject ontvangt u vanzelfsprekend een eindfactuur. Bij de oplevering van beheertrajecten gaan we samen met u naar de locatie waaraan de verlichtingsinstallatie is gewerkt. Ondersteund met een proces verbaal van oplevering gaan we stapsgewijs na of alle producten en diensten welke in de offerte staan aangegeven ook werkelijk zijn opgeleverd. Zo heeft u een bewijs dat de zaken zijn opgeleverd conform afspraak. Indien afgesproken of gewenst volgt er indicatiemeting op lichttechnisch gebied van een onafhankelijke derde. Hiermee bent u gewaarborgd dat het systeem conform minimaal de norm voor verlichting is gehandhaafd.