Go to top
Normen Voor Professionele Verlichting
Ons uitgangspunt waar u op kunt vertrouwen

In Nederland worden de richtlijnen en normen door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) vastgelegd;

NEN 12464 : Licht- en verlichtingstechniek – Werkplekverlichting

EN 12464-1 : Binnenverlichting

Deze Europese norm specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Hierbij is uitgegaan van mensen met een normaal gezichtsvermogen. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen.
Deze Europese norm geeft eisen voor lichtoplossingen voor de meeste werksituaties binnen en hun gerelateerde omgeving in termen van kwantiteit en kwaliteit van verlichting. In aanvulling hierop worden aanbevelingen gegeven voor een goede verlichtingspraktijk.

Vind de aanbevelingen hier.

EN 12464-2: Buitenverlichting

NEN-EN 12464-2 norm specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in buitenruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Alle gebruikelijke visuele taken worden hierin overwogen.
Op noodverlichting is de deze Europese norm echter niet van toepassing. Voor buitenverlichting is dit ondergebracht in artikel EN 1838.
De Europese richtlijn voor buitenverlichting specificeert geen verlichtingsvereisten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk en is niet voorbereid op het gebied van de toepassing van artikel 153 van het EG-Verdrag, hoewel de verlichtingsvereisten, zoals gespecificeerd in deze norm, meestal voldoen aan veiligheidsbehoeften.
Verlichtingsvoorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk kunnen vervat zijn in richtlijnen op basis van artikel 153 van het EG-Verdrag, in nationale wetgeving die deze richtlijnen uitvoeren of in andere nationale wetgeving.
Deze Europese norm biedt geen specifieke oplossingen, noch beperkt de vrijheid van de ontwerper om nieuwe technieken te ontdekken en beperkt het gebruik van innovatieve apparatuur niet.

NEN 1838 : Noodverlichting

Deze Europese norm specificeert de lichtbehoeften voor noodvluchtweg belichting en stand-by verlichtingssystemen die zijn geïnstalleerd in gebouwen of op locaties waar dergelijke systemen vereist zijn. Het is voornamelijk van toepassing op locaties waar het publiek of de werknemers toegang hebben.
Indien u meer weten over NEN en de norm van verlichting kunt u contact opnemen met het normalisatie instituut via: https://www.nen.nl